Otipno opozorilo je namenjeno slepim in slabovidnim, saj izbočen trikotnik opozarja uporabnika, da izdelek vsebuje kemikalije z nevarnimi lastnostmi.

Nalepke so izdelane v skladu s standardom SIST EN ISO 11683:1998, ki je istoveten s standardom EN ISO 11683:1997.

 Otipno opozorilo

 
Če so snovi ali zmesi namenjene za splošno uporabo in razvrščene glede na naslednje vrste nevarnosti v spodnji tabeli, je potrebno namestiti otipno opozorilo:

Razvrstitev nevarnosti Otipno opozorilo
Akutna strupenost (Kategorije 1 do 4)  kljukica
STOT enkratna izpostavljenost (kategorije 1 in 2)  kljukica
STOT ponavljajoča se izpostavljenost (kategorije 1 in 2)  kljukica
Jedkost za kožo (kategorije 1A, 1B in 1C)  kljukica
Povzročanje preobčutljivosti dihal (kategorije 1)  kljukica
Nevarnost za vdihavanje (kategorije 1)*
Ne velja za aerosole ali če je posoda zatesnjena zapečatenim zapiralom za razprševanje.
 
Nevarnost za vdihavanje (kategorije 1)  kljukica
Mutagenost za zarodne celice (kategorije 2)  kljukica
Rakotvornost (kategorije 2)  kljukica
Strupenost za razmnoževanje (kategorije 2)  kljukica
Vnetljivi plini (kategorije 1 in 2)  kljukica
Vnetljive tekočine (kategorije 1 in 2)  kljukica
Vnetljive trdne snovi (kategorije 1 in 2)  kljukica

Ta določba se ne uporablja za aerosole, ki so razvrščeni in označeni le kot „vnetljivi aerosoli, kategorija 1“ ali „vnetljivi aerosoli, kategorija 2“. Prav tako se ne uporablja za prenosne plinske posode.

Dolžina tega enakokrakega trikotnika je 18 mm. Dobava je na rolah namenjena ročnemu ali strojnemu nanosu. Rok uporabe: zaradi lepila 5 let

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.