Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Kemilegis d.o.o. (v nadaljevanju "podjetje") nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta
v najširšem pomenu. To vključuje besedila, fotografije, ilustracije, animacije, zemljevidi, avdio-video posnetki, računalniški programi, idr.
Brez pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene.
Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za 
ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela.
ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.
VARNOST
Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.
Podjetje se pri tem zavezuje, da bo zaščitilo vašo zasebnost. Vaše podatke bomo uporabili zgolj za namene, katere smo vam predstavili ob registraciji ter naredili 
vse potrebno, da ne bo prišlo do njihove kraje in zlorabe.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.
To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. 
Podjetje se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za dano opravljajo storitve 
(npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so
obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.
ZAKAJ BOMO UPORABILI VAŠE PODATKE ?
Kot registrirani uporabniki portala Otipna Opozorila lahko objavljate različne vsebine, komentirate in ocenjujete. Pri registraciji zato potrebujemo vaše ime in priimek,
ki bosta ostala znana le nam. Vkolikor se želite s svojimi aktivnostmi predstaviti tudi drugim obiskovalcem, bomo pri tem vedno navajali le vaš izbrani psevdonim. Če si
psevdonima ne boste izbrali, vas bomo predstavljali kot člana oz. članico portala  Otipna Opozorila . V vsakem primeru je vaša anonimnost zajamčena.
Če želite na portalu  Otipna Opozorila  opraviti nakup, potrebujemo poleg navedenih podatkov tudi vaš naslov in telefonsko številko. To nam omogoča, da zagotovimo
nemoten proces končne izvedbe vašega naročila in da vas lahko obvestimo o morebitnih spremembah ob naročilu.
Vaše podatke bomo občasno uporabili le zato, da vas obvestimo o pomembnejših spremembah, novih storitvah in posebnih ponudbah na naših spletnih straneh, za
katere z gotovostjo trdimo, da za vas predstavljajo pomembne informacije. Ob naročilu vas tudi prijavimo na E-novice.
ALI BO PODJETJE POSREDOVALO VAŠE PODATKE TRETJIM OSEBAM?
Ne! Brez vaše posebne privolitve, jih ne bomo posredovali, prodali ali zamenjali z nobeno drugo ustanovo, podjetjem ali fizično osebo, razen v primeru zahteve
s strani uradnih oseb in organov pregona.
NAROČANJE NA E-NOVICE
Spletno mesto vključuje možnost naročanje na e-novice, ki so orodje za ohranjanje stika med uporabnikom in podjetjem. Splošne e-novice so namenjene obveščanju
o novostih na spletnem mestu in v podjetju, nagradnih igrah, svetovanju uporabnikom ipd. Za naročilo e-novic uporabnik vpiše svoj elektronski naslov in ime, na katerega
bo prejemal obvestila. Ponekod lahko vpiše tudi ostale podatke, a le-ti niso obvezni.
Podjetje se obvezuje, da bo tako pridobljene podatke zbiralo in hranilo izključno za pošiljanje e-novic in jih ne bo posredovalo nobeni nepooblaščeni fizični ali pravni osebi.
Naročnik e-novic se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic, ravno tako enostavno, kot se je nanje prijavil. Z odjavo se uporabnikov elektronski naslov izbriše 
s seznama naročnikov e-novic.
VAŠA PRIVOLITEV
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili portala  Otipna Opozorila . O spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na naših straneh.